• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

Yazım Kuralları

Sempozyuma gönderilen tüm bildiriler için daha önce herhangi bir yerde sunulmamış / yayımlanmamış olma şartı aranmaktadır.

Sempozyumda sunumu gerçekleştirilen bildirilerin özetleri, 30 Ağustos 2020 tarihinde ISBN numaralı “Sempozyum Bildiri Özeti Kitabı”nda yayımlanacaktır.

Sempozyuma gönderilen özetler ilk önce Düzenleme Kurulu tarafından değerlendirilmektedir. Ardından özetler için hakem süreci başlatılmaktadır. Her bildiri özeti iki (2) hakeme gönderilmektedir. Her iki hakemin kararına göre gereken durumlarda bildiri özeti bir başka hakeme gönderilip Sempozyuma kabulüne buna göre karar verilmektedir.

Sempozyuma kabul edilen bildiriler için yazarlarına kabul yazısı gönderilecektir.

Bildirilerde dile getirilen görüşler bildiri yazarlarına aittir. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Sempozyumu “Düzenleme Kurulu”, “Bilim Kurulu vd.” herhangi bir yasal, hukuki, ekonomik ve etik sorumluluk üstlenmemektedir. Bu tarz durumlarla karşılaşılmasında tüm sorumluluk bildiri yazarlarına aittir.

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

Bildiri özetleri en az 150; en fazla 300 sözcükten oluşmalıdır.

Bildiri özetine en az 5 en fazla 8 anahtar sözcük eklenmelidir.

Sayfa Düzeni

Bildiri özetleri MS Word ile hazırlanmalıdır. Kâğıt boyutu olarak A4 boyutu dikey olarak esas alınmalıdır.

Kenar Boşlukları

Alt

Üst

Sol

Sağ

3 cm

3 cm

3 cm

3 cm

Satır Aralıkları

Bildiri özeti dosyasında uygulanacak satır aralıkları şu şekildedir:

Önce

Sonra

Satır Aralığı

Değer

6 nk

0 nk

Birden çok

1,15

Yazı Tipi ve Punto

Bildiri özetlerinin Times New Roman yazı tipi ile hazırlanması gerekmektedir. Bazı karakterleri karşılamak adına farklı yazı tipleri kullanılabilir. Bu yazı tiplerinin de bildiri ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

 Kullanılacak punto büyüklükleri şu şekildedir:

Bildiri Başlığı

11 Punto

Kalın

Yazar unvan ve isimleri

11 Punto

İtalik

Yazar kurum ve iletişim bilgileri

9 Punto

İtalik

Öz veya Abstract

11 Punto

Normal

Anahtar Sözcükler

11 Punto

Normal

 Poster Bildiri Hazırlama Kuralları

Poster bildiriler hazırlanırken yüksek çözünürlüklü olarak JPEG, PNG vb. formatlarda hazırlanmalıdır.

Poster bildirilerde Sempozyumun adına, logosuna yer verilmelidir.

Poster bildirilerdeki yazı boyutları ile ilgili olarak yazarlar tasarıma kolaylık sağlamak adına serbestliğe sahiptir.

Poster bildiriler için de yazarlarına Google Meet ve Zoom üzerinden sunum yapmaları için olanak verilecektir.

Tam Metin Bildirilerde Yazım Kuralları

Yazı Tipi

Times New Roman

Kenar Boşlukları

Alt

Üst

Sol

Sağ

3 cm

3 cm

3 cm

3 cm

 Satır Aralıkları

Bildiri dosyasında uygulanacak satır aralıkları şu şekildedir:

Önce

Sonra

Satır Aralığı

Değer

6 nk

0 nk

Birden çok

1,15

 Paragraf Girintileri

Öz ve Abstract

Normal Metin

0,5 cm

1 cm

 

Türkçe ve İngilizce bildiri başlığı

11 Punto

Kalın

Yazar isimleri

11 Punto

İtalik

Yazar kurum ve iletişim bilgileri

9 Punto

İtalik

Öz ve Abstract

10 Punto

Normal

Metin

11 Punto

Normal

40 sözcükten fazla alıntılar

10 Punto

Normal

Dipnotlar

9 Punto

Normal

Tablolar

9 Punto

Normal

Tablo, şekil, fotoğraf vb. açıklamaları

10 Punto

İtalik

Kaynaklar

Kaynak gösterilirken APA 6 yazım kılavuzu dikkate alınmalıdır. Metin içi gönderme ve atıflar tam metnin diline uygun verilmelidir. Türkçe tam metin için Türkçe kaynak gösterme usul ve esasları, İngilizce tam metin için İngilizce kaynak gösterme usul ve esasları dikkate alınmalıdır.

Kitap kaynak gösterme:

Metin içinde:

(Alyılmaz, 2017, s. 25)

Kaynaklar bölümünde:

Alyılmaz, S. (2017). Türkçede nesne tekrarlı fiiller. İstanbul: Kesit Yayınları.

Makale Kaynak Gösterme:

Metin içinde:

(Alyılmaz ve Alyılmaz, 2018, s. 36).

Kaynaklar bölümünde:

Alyılmaz, S. ve Alyılmaz, C. (2018). Ağız bilimi çalışmalarının Türkçe öğretimi açısından önemi. Türk Dünyası, 45, 7-38.

Tez Kaynak Gösterme:

Metin içinde:

(Mert, 2002, s. 33)

Kaynaklar bölümünde:

Mert, O. (2002). Kutadgu Bilig’de hâl kategorisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.