• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

Önemli Tarihler

Sempozyum Tarihi

28-29 Ağustos 2020

Özet Başvuru İçin Son Tarih

25 Ağustos 2020

Kayıt Ücreti Ödemesi İçin Son Tarih

26 Ağustos 2020

Sempozyum Programının İlanı

27 Ağustos 2020

Sempozyum Bildiri Özeti Kitabının Yayım Tarihi

30 Ağustos 2020

Tam Metin Bildiri Teslimi İçin Son Tarih

30 Eylül 2020

Bildiri Kitabının Yayımlanması

15 Ekim 2020